Menu
Your Cart

Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang webiste MinhWatch.VN. Chính sách này chỉ áp dụng đối với thông tin được thu thập thông qua website này. Chúng tôi đã tạo Chính sách bảo mật và quyền riêng tư sau đây (Chính sách quyền riêng tư trực tuyến) để thông báo cho bạn về những điều sau: chúng tôi thu thập thông tin gì, khi nào chúng tôi thu thập thông tin đó, cách thức và lý do chúng tôi thu thập nó, cách chúng tôi sử dụng nó, cách chúng tôi bảo vệ chúng tôi chia sẻ nó và những lựa chọn bạn có liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin này của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho các trang web sau: https://minhwatch.vn. Việc vào website là sự chấp nhận và đồng ý của bạn với các điều khoản trong Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản được quy định trong Chính sách bảo mật này, vui lòng không truy cập trang web này.

1. Sử dụng

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Cung cấp bất kỳ thông tin không trung thực hoặc không chính xác có thể cấu thành vi phạm các Điều khoản sử dụng này. Bằng cách xác nhận mua hàng của bạn khi kết thúc quá trình thanh toán, bạn đồng ý chấp nhận và thanh toán cho (các) mặt hàng được yêu cầu. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung hoặc hủy đơn hàng theo quyết định riêng của mình.

2. Bảo mật trang web, tài khoản của bạn

Để truy cập một số phần nhất định của Dịch vụ, bạn có thể phải tạo tài khoản. Để thiết lập tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho chúng tôi cho tài khoản của bạn và cập nhật thông tin đó kịp thời nếu thay đổi. Và chúng tôi đảm bảo thông tin bảo mật tuyệt đối của bạn. Chúng tôi sẽ duy trì thông tin tài khoản của bạn theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bạn đồng ý tuân thủ Điều khoản hoặc Sử dụng này nhân danh chính mình và, theo quyết định của bạn, bất kỳ đứa trẻ vị thành niên nào mà bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và là người bạn được ủy quyền sử dụng tài khoản của bạn.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và thông tin đăng nhập tài khoản khác cũng như mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ ai khác tài khoản hoặc mật khẩu bất cứ lúc nào.

Bằng cách thiết lập một tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn có khả năng pháp lý để ký kết hợp đồng tại khu vực tài phán nơi bạn cư trú.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn và / hoặc con bạn biết, hiểu và tuân thủ các điều khoản của Điều khoản hoặc Sử dụng này và mọi và tất cả các quy tắc, chính sách, thông báo và / hoặc thỏa thuận khác của chúng tôi.

3. Bản quyền và nhãn hiệu

Tất cả nội dung có trên trang của chúng tôi, đồ họa và / hoặc nhà cung cấp của nó, hình ảnh chụp ảnh bao gồm logo và văn bản là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam. Mọi sự sao chép, sửa đổi, phân phối, tái bản hoặc hiển thị nội dung đều bị nghiêm cấm. Tất cả phần mềm được sử dụng trên trang web này là tài sản của chúng tôi và các nhà cung cấp của nó. Ngoại trừ liên quan đến mua sắm hoặc đặt hàng, nội dung không được sao chép, sao chép, phân phối, tái bản, tải xuống, hiển thị, đăng điện tử hoặc cơ học, truyền, ghi lại, theo bất kỳ cách nào được nhân đôi, sao chép, sao chép hoặc đóng khung mà không được viết trước sự cho phép của chúng tôi. Bất kỳ sự cho phép nào sẽ được chấm dứt tự động nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của trang web này bị vi phạm.

4. Bồi thường

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý bồi thường, bào chữa và giữ cho MinhWatch.vn và các Bên liên quan không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại hoặc tổn thất khác, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web và / hoặc dịch vụ, việc bạn sơ suất hoặc cố ý lạm dụng Sản phẩm hoặc bất kỳ vi phạm nào của Điều khoản này hoặc bất kỳ chính sách nào khác mà chúng tôi có thể ban hành cho website theo thời gian.

5. Chấm dứt

Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào trước 24 giờ bằng cách gửi email đến địa chỉ cskh@minhwatch.vn. Chúng tôi có thể chấm dứt các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào trước 7 ngày bằng cách gửi email đến địa chỉ email bạn đã cung cấp đăng ký. Khi chấm dứt, quyền sử dụng website của bạn chấm dứt và chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không trả lại thông tin chúng tôi đã thu thập và chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng thông tin theo các Điều khoản sử dụng này.

6. Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trong mọi trường hợp, đối với mọi mất mát, trách nhiệm, chi phí hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến dịch vụ hoặc mua sản phẩm, trong phạm vi do hoặc kết quả từ ( 1) hành vi, mặc định hoặc thiếu sót của bạn; (2) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản, điều kiện, đại diện hoặc bảo hành nào trong đó; (3) bạn không cung cấp địa chỉ giao hàng chính xác hoặc thông tin khác mà bạn được yêu cầu cung cấp liên quan đến việc bán sản phẩm; (4) hành động hoặc thiếu sót của bên thứ ba, bao gồm cả bên thứ ba được chúng tôi ký hợp đồng; hoặc (5) khi giao hàng, giao sai hoặc giao trễ sản phẩm hoặc sản phẩm bị mất hoặc hư hỏng trong lô hàng.

Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của bạn đối với (a) tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi, hoặc (b) gian lận hoặc xuyên tạc gian lận, hoặc loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể được loại trừ hoặc giới hạn bởi luật pháp hiện hành.