• 0909139200
 • 0906992932
0

S3 Space Gray Aluminum Case 42mm GPS WITH BLACK SPORT BAND

Hàng nguyên seal chưa active
Mã us mỹ
Bảo hành 12 tháng hãng
Hỗ trợ bảo hành
Hỗ trợ trả gop thẻ tín dụ
 •  

  • Chiếc đồng hồ thông minh cho tất cả mọi người, mọi cá tính.
  • Đo lường chính xác các hoạt động hằng ngày của bạn.
  • Mang 40 triệu bài hát từ Apple Music lên cổ tay của bạn.
  • Trợ lý ảo Siri hỗ trợ bạn mọi thứ ngay cả khi không có điện thoại bên cạnh.
  • Cung cấp khả năng chống nước hiệu quả.
 •  

  • Chiếc đồng hồ thông minh cho tất cả mọi người, mọi cá tính.
  • Đo lường chính xác các hoạt động hằng ngày của bạn.
  • Mang 40 triệu bài hát từ Apple Music lên cổ tay của bạn.
  • Trợ lý ảo Siri hỗ trợ bạn mọi thứ ngay cả khi không có điện thoại bên cạnh.
  • Cung cấp khả năng chống nước hiệu quả.